Dr. Münir Derman Hz. KABİR TAŞIM

19486737

KABİR TAŞIM

Bir gövde borcum var toprağa
Verdim borcumu.
Ruhumun toprağa borcu yok benim.
Arama toprakda beni, ben başka yerdeyim.
Toprağım temizdi,
temiz teslim ettim borcumu.
Bu kabir ruhumla gövdemin ayrılış yeri.
Burada arama, burda değilim.
Azapda değil, narda değilim.

Sıkıntım kalmadı artık,
aç ve yoksul değilim.
Dünyada haksızlık, sefalet, açlık,
sıkıntı, dertlerle arkadaş yaşadım.
Şikayet etmedim Rabb’imden,
bu nedir diye
Kırklar, yediler, dörtler, üçlerle
arkadaş idim.
Hızır’la buluştum, konuştum, dertleştim,
dünya yüzünde…
Şikayet etmedim kendi halimden.

Nefsinle uğraşma bu savaş değildir.
Kabirde azabın esası budur.
Bırak nefsini kendi haline.
Uğraşma onunla yakışmaz sana.
Gövde, nefis, ruh başka başkadır.
Yekdiğerine karıştırıp çengelleme onları.
Nefis dünyada kalır, gövde toprakda
Ruh gider aslı olan Rab’bine

Burada arama burda değilim.
Azapda değil, narda değilim.
Sıkıntım kalmadı, aç ve yoksul değilim.
Gövdemi verdim toprağa borçlu değilim.
Nefsimin de derdi dünyada kaldı.
Üzme kendini, ben de senin gibiyim.
Rabb’imin yanında uçar gibiyim.

Dr. Münir Derman ks

1608

Bu metin
Dr. Münir Derman tarafından
kabir kitabesine yazılmak üzere
vasiyet edilmiş olup
mezarı başındaki kitabede yer almaktadır.

Read more "Dr. Münir Derman Hz. KABİR TAŞIM"